Whisky Informatie Centrum Nederland


http://livepage.apple.com/

BUIGEN VOOR EEN BORRELHet boek over de geschiedenis van Wynand Fockink, een Amsterdamse familie en likeurbedrijf.

Geschreven door Eveline Brilleman en Robin Brilleman.

Is nu via deze site voor € 29,90 verkrijgbaar. Tot 1 januari 2016 zonder verzendkosten.

Maak € 29.90 over op NL46 INGB 0001 7640 10

ten name van R. Brilleman te Amsterdam, onder vermelding van “buigen”

Tevens stuurt u een e-mail met uw naam en postadres naar dit e-mail adres Het boek wordt u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.